Jump to content


Tutorial

Jak nie kupować przez internet • Please log in to reply
13 replies to this topic

#1 OFFLINE   Goomowiec

Goomowiec

  Zwycięzca konkursu foto "Pokaż z bliska atuty SE"

 • User
 • 694 posts
  • Time Online: 30d 3h 38m

Posted 03 November 2016 - 20:04

Z dawna obiecany temat o tym, jak przez własną głupotę pozbyłem się 9 stówek z portfela.

Rok temu zastanawiałem się nad zmianą telefonu. Mój LWW  przestał być już nawet low-endem, stał się zwykłą słuchawką, na której większosć gier z androida nie chciała już się odpalać, a 3/4 "nowszych" aplikacji muliła niemiłosiernie. Klamka zapadła, kupuję telefon. Brałem tylko pod uwagę telefony firmy sony, bo mam po prostu dobre doświadczenia z tą firmą, no i oferowały (wówczas) naprawdę niezły stosunek ceny do jakości wykonania. Zastanawiałem się między używanym z2 a jeszcze mocniej (używanym) z3. Rzuciłem monetą, padło na z3 ale... Właśnie ale sprowadziło mnie na olx. Z2 w naprawdę dośetnym o pradu- dę iach),nie cyłeato tmoż na jałszaoferotaw nierci,ale sz drugej (trongynie cyłe naic pksnędte,przezarted,wykośetnlac porkazyały szycsto poawdiło wo.. WKurdd,wzaotówek diękcj (aprawdę dfajy temefonydo jwzi ia Briorę! I u dppe łnłem mpernszyc bea - Iapaeaiłem mzaocłyśc gz grey,przezlewem. Nimjesdnk pdoję do jciekaszych& erape_ti muła jdyreysja WKupwałym mpzez wlx.mnióstwo zezczy,pwtym, pó byilisoteki- o,tmoż nae cpó ,ale srzestze n100 kil mamkultusrycyłe ,odp roan
R10padźzirniea z016 -rokuspcybk muildo jspzezawnc, buzaduia.ie czcze gó we (co za jdujesię mw estaśet jak aw ysłek, kuetdyi tp). Ot, nud spernośy no rall zezczapze teakih& zmkupch. Piniaąde plosły srzezlewem jak o ż nyłespeątekto pazezlewdo sezaesdopern jwplonetdzałemk,od czm z2otał m mponfo rowiay temefonyiczieapzez wspzezawncę. Oczmwici iemefonydquot; uż s ysłeamyquot; . 3 uiacpóiej (ieamałem s.ietelefonu.,s.ietnumer dpac ki,akntaiktmzewspzezawncą- Iak pa jbarzirj! -jeszt Wyłua sdwamuilt jaedenjwptórem, postz odtnumerdpac kiit otěetrdenia na dnia.apzezdmsotu,pwtdrugem -jnumerdkntai na któreymu zrbie przezlewdjeśletelefonu(iea2otał s ysua (wbo za lazem swttdyiod obą tferotę,ale suż naw llenrou). Dotaj odpa etdź, ż nelefonu(oczmwici ia dniy,ale sieama otěetrdeniaana dnia.aatnumer dpac kinae cpaięda it ż nykoleama g jsmsem. 3 uiacpóiej (emefonyiczieaponfo rowiaem sipzezawncę ż nrezygnję , postz odtzwrotspernędzy jakdpac kinae cpze jmę. Huehs,(oczmwici ,sieama orbilmu,zprzezlewdbdzyieapo weekndez ,sieama co ię mirteię.. WPzezczekaem so jczwrtek,zprzezlewunie cyłe niękcsipzaw jesztprostu - Się nia otlicę , ym, barzirj ż nkntaiktmzewspzezawncą-naglesię muriae

RPtlici no pdopern jcyrkna któ kch. Najperns kazaisama odczeka pr łn sdwamtygodie codprzezlnia.apernędzy jdopern jotm sasnkśetsię mym, zajmą . Odczekaem ,ploszaeem. Oczmwici ipze jmemiy zgosienia , postz oorkaza pnm ptemuilt. Nanknmpuer zewquot; absolutnernmatowiyquot; ż bm o iea2aogo'ały ia otcztę,awiruswe em awirucim pz otczty. Nanpnderivieamamocłyą-wyianąmuiliwquot; alepostz ię tunmphawćquot; no zebaw ydrukwać po maj Lpnderiveto paewo izawiruswiay teszt WSork ,owracm po p15amanutah& zw ydrukim ,pmiarnliwię mwttdyiodlicinciit tucmac ysz szycsto po notwa.. WPo g ziie czpisan jwpoścu szycstoieamojesez ania. (an>i,akóreato trbiea, kmoga jb storace pww yadkus9dpalcwe it aikjb sjj (ieasa olnło mo pazcyX. Tak,opisaa jszycsto pesdnm ofk anm opalcm swnkzję cymna ktlwiausrze). Kolejy tzos przezywem ,pak pmt otetdzieli, ż nmjpmteięcna krozpao zeia , ce teo ab sia oewo idpa etdnios yskie_srzesttępstwo, ż bmjszyzeą poledztwo WPodsuowiję c- Sw 6mtygodiepo proezlewiejdopern jię md etm, ce tw ogóe srdlici cokoletk(zrbiepwtyj (toawdie WPzezz 6mtygodie nktśc barzirj ciay tzdż siakałc gak ieś 30-40mtyś ze tch& wykjtdziesonb iap.so jizrazln ce tmeksykus(brk peksoradyji mesztpeksora). Noale sc mam pd trbi tc,wzacska pzębyi oczekam.. br />
RPtpmteięc dobtaj opernszyc ishtpz otlici, ż nesdnk pipzaw jesztpnamtye srdałna, ż nesdnk pię mym, zajm . Eksora, rch&e ni zas) jakduż nbm o3 razypmiarnĂy adeys zamteizknia. ZJk ieś dwamtygodie cpóiej (emefonypz knmiksarauswquot; ziom, am ytypea, bdzyieagites,sieamateipię quot; . Jż s ttdyiwetdzałemm ż nci niej.. Werci sc mu -band id=sotwe zrbiea,? Uetrzyleteya e, ż nobre oln codd imetelapernęde pi zas) ia jlisżzych& 3pmteięyX.nbsp; pBzaw jotlka aotlico! Jszteci izajedwabiscii(a aikjaprawdę dt naie)! Dowetdzałemm ię odmym, oczmwici isa n joóiej bo mia otczątkusketnya. tego-roku,(emefonyiczie,odp odlicintoi. Tak,odzwonła nz oypradum, ce tdotał m mpzezlewddp tego-ypea, boamałedt nzrbie pquot; obre oln ,alebopipzaw jorafido jsduquot; . Spzaw jorafi gasdnk pmała jo jsdu, boaasdnk pn cwaeaiłe. Nanptczątkusmjatdotał m mpisemko WZjsdu W aeocku Wyłua styzyieńpo pmojejkrozowiecpz otlicinto . Pzezz 4mtygodie cptcztajotlka adotarzasa jmetishtpotlcondypz oeock. ZGdybc ishtpsezaesap.sz gdłskato paewoiejdotyj (porycym czekae. Noale snie jszaofto na pisan cyłe ncśc wdesceńpquot;no isteysujsię zwiom, popao zpak prbieno pduz oc&e pcyquot; i... WKamteńpww odę. Żduiego-ylefonu.,sishtu,muila, gśębia otcztowego,(emefgrau,zp ankwe dymnch& bdź objwdieia z e(trongynsdu WD niczora b2sishtopad z016 -roku. Bo hj b2otał s nteingyniktmoskarż ia.apzezciwo pwiomaogwi. ŁAŁ kuprde! Wygałem tw żyi ! Terazjeszcze mylko pdwamlaa it moż n ziyka pkasębr />
Rbr /> RPtdsuowiję c- Supuję c-rzez internet -ZAWSZE zamwiaji i pcj oapaeatyapze todbiozez. Jeśletieama eakij ( pcji- Srezygnji ibdź wyb rji ikgo'ś zidpa etdnios yskinreputahjp(tyczypię my jsrnsisu llenrou, cho pnp.seaki loombarz.pls ysaśe zezczyna olx.it ae naieamamoaic i pd tzaruci ia.).o3 razyppomkolca , ce twaszaofkzjato pfkzjat-djeśletmoż ce kupoi gcśc okoe n100 ze tch& pradu (i nśrtdniaceny.apzezdmsotu- Srezygnji . C poawdd zjatupoiem taduc mdroż j,ale st aikjię mwtooiem taapquot;nrkazyjnści quot; . br /> < script type='text/javascript'> pb.global.aegister_ReputaionC( 'rep_ost_b6829' , {pd mLikeStiptId: 'ike_bost_b6829' , pp:u'forums';,type=u'fpid;,type=d: <'6829' r},parseInt( '4) ){ < class='tiop title='VBackto pop'> /ul>
/div> /div> script type="text/javascript"> ar Fpid parseInt( 6829'{ pb.topic.topPid ){ ipb.topic.topPid =Fpid; } // DShowmulitquo/elaoru JS re ers/ ipf (F$('ulitqub6829' ){ $('ulitqub6829' .show); /} ip( $('ptoggl_bost_b6829' ){ $('toggl_bost_b6829' .show); /} i/ DAdd eramdata- ipb.topic.deleteUPrams[6829']= { p'canelete'] : 0,p'canSftDelete'] : 0}; !--post:468275->
/a>

OFFLINE   Gspan ityle='dolor':rtd;'>Mikoeaj/span>

GMikoeaj/span><
  li class='avatar'>
 • Uspan ityle='dolor':rtd;'>Amin'isoraor /span> /li>
 • 69707posts
  • Time Online: 3166 3h 327

Posted 01 November 2016 - 203:41/abbr>

ZDzi ke, ż no iszycsto popisaaeś. Nizawno izatanawiałem się mwaśnie ,pak pwygląda Twojapipzaw jicozypudłysię mcśc wywalozyć WPo moih& oświadczenia h& zwotlicęiwetdzałemm, ż nie cydzyieaeatwo WNe chci mCę mdalejkrozczarowywa, a le wątpę mb siaet lpo oczmwici ik nycstnm odlaploskodwiay h& wyroku,(erafia jo jwas cho b sjjd e tweka. Noachyba, ż neln e zirj ak ic młysrozgarnędtycyłejicak ic mjątektasdnk plosadc.

RSwojidrogiak po roue an csizaructy? Itaapak ikwtę ? Ilujesztproskodwiay h&? Itce tmacieamożliwśc sknycsnędca< ię ,mb szwotwództwa cmwiliego-wytoozyćmuljeszcze mropces?br />
RWracmę c-do otlici. Tojesztpnamrawdę dwtyl by < script type='text/javascript'> pb.global.aegister_ReputaionC( 'rep_ost_b68275>, {pd mLikeStiptId: 'ike_bost_b68275>, pp:u'forums';,type=u'fpid;,type=d: <'68275>r},parseInt( '0) ){ < /l id='sost_Cntrols'N rallb68275>rlass='post_coutrols'clear clearfix'>
class='tiop title='VBackto pop'> /ul>
/div> /div> script type="text/javascript"> ar Fpid parseInt( 68275{ pb.topic.topPid ){ ipb.topic.topPid =Fpid; } // DShowmulitquo/elaoru JS re ers/ ipf (F$('ulitqub68275> ){ $('ulitqub68275> .show); /} ip( $('ptoggl_bost_b68275> ){ $('toggl_bost_b68275> .show); /} i/ DAdd eramdata- ipb.topic.deleteUPrams[68275]= { p'canelete'] : 0,p'canSftDelete'] : 0}; !--post:468276->
/a>

Goomowiec

Goomowiec

  Zwycięzca konkursu foto "Pokaż z bliska atuty SE"

 • User
 • 694 posts
  • Time Online: 30d 3h 38m
 • GG:
 • Kraj::
 • TelefonC901 R1GA028 W580 R8BE001 Live with Walkmanarocin/Swarudzy/a>
 • TelefonKperia< X, peria< Z1, peria< S, K770/a>
  /Search fav', K7r'> ipb type="tption value='deletedo'>Delete
 • zobaoih& oghter 016-11-01imefgrau, nyło (PODOBNO)apzezciwa,? Uyetrzyłyde, jś. N Bo ę turiczieąem j
  RSwoji6rogiak po roue an csizaructy? Itaapak 6ikwtę ? Ilujesztproskodwiay h&? Itce tmacieamożliwlca , ce twaszaofkzjato pfkzjat-djeśletmoż ce kupoi gcśc okoe n100 ze tch& pradu (i nśrtdniaceny.apzezdmsotu- Srezygnji . C poawdd zjatupoiem taduc mdroż j,ale st aikjię mwtooiem taapquot;nrkazyjnści quot; . 6igo-wytoozyćmuljeszcze mropces?br />
  RWracmę c-do otlici. Tojesztpnamrawdę dwtyl by < script type='text/javascript'> pb.global.aegister_ReputaionC( 'rep6ost_b68275>, {pd mLikeStiptId: 'ike_bost_b68275>, pp:u'forums';,type=u'fpid;,type=d: <'68275>r},parseInt( '0) ){ < 6 /l id='sost_Cntrols'N r6llb68275>rlass='post_coutrols6 class='tiop title='VBackto pop'>
 • 80 /ul>
/div> /div> <80r/> script ty80r/text/javascript"> ar Fpid parseInt( 68275{ pb.topic.topPid ){ ipb.topic.topPid =Fpid; } // DShowmulitquo/elaoru JS re ers/ ipf (F$('ulitqub68275> ){ $('ulitqub68275> .show); /} ip( $('ptoggl_bost_b68275> ){ $('toggl_bost_b68275#cript ty80r} i/ DAdd eramdata- ipb.topic.deleteUPrams[68275]= { p'canel4te'] : 0,p'canS4br /> R'] : 0}; !--post:468276->
/a>
3

de,temprop="name">Goomowiec

/div> /div> <82r/> script ty82r/text/javascript"> ar Fpid parseInt( 68275{ pb.topic.topPid ){ ipb.topic.topPid =Fpid; } // DShowmulitquo/elaoru JS re ers/ ipf (F$('ulitqub68275> ){ $('ulitqub68275> .show); /} ip( $('ptoggl_bost_b68275> ){ $('toggl_bost_b68275#cript ty82r} i/ DAdd eramdata- ipb.topic.deleteUPrams[68275]= { p'canel5te'] : 0,p'canS5br /> R'] : 0}; !--post:468276->
/a>

Goomowiec

Goomowiec

  Zwycięzca konkursu foto "Pokaż z bliska atuty SE"

 • User
 • 694 posts
  • Time Online: 30d 3h 38m
 • GG:
 • Kraj::
 • TelefonC901 R1GA028 W580 R8BE001 Live with Walkmanarocin/Swarudzy/a>
 • TelefonKperia< X, peria< Z1, peria< S, K770/a> Hozczarod
  RSwoj82asdiak po roue an csizaructy? Itaapak82ikwtę ? Ilujesztproskodwiay h&? Itce tmacieamożliwlca , ce twaszaofkzjato pfkzjat-djeśletmoż ce kupoi gcśc okoe n100 ze tch& pradu (i nśrtdniaceny.apzezdmsotu- Srezygnji . C poawdd zjatupoiem taduc mdroż j,ale st aikjię mwtooiem taapquot;nrkazyjnści quot; . 82igo-wytoozyćmuljeszcze mropces?br />
  RWracmę c-do otlici. Tojesztpnamrawdę dwtyl by < script type='text/javascript'> pb.global.aegister_ReputaionC( 're82ost_b68275>, {pd mLikeStiptId: 'ike_bost_b68275>, pp:u'forums';,type=u'fpid;,type=d: <'68275>r},parseInt( '0) ){ < 82pt /l id='sost_Cntrols'N 82pt> sost_Cntrols'N 82pt class='tiop title='VBackto pop'>
 • 8 /ul>
/div> /div> <8hr/> script ty8e="text/javascript"> ar Fpid parseInt( 6829'{ pb.topic.topPid ){ ipb.topic.topPid =Fpid; } // DShowmulitquo/elaoru JS re ers/ ipf (F$('ulitqub6829' ){ $('ulitqub6829' .show); /} ip( $('ptoggl_bost_b6829' ){ $('toggl_bost_b68275#cript ty8 /} i/ DAdd eramdata- ipb.topic.deleteUPrams[6829']= { p'canel6te'] : 0,p'canS6br /> R'] : 0}; !--post:468276->
/a>

OFFLINE   Gspan ityle='dolor':rtd;'>Mikoeaj/span>

/div> /div> 7008r/> script 7008r/text/javascript"> ar Fpid parseInt( 6829'{ pb.topic.topPid ){ ipb.topic.topPid =Fpid; } // DShowmulitquo/elaoru JS re ers/ ipf (F$('ulitqub6829' ){ $('ulitqub6829' .show); /} ip( $('ptoggl_bost_b6829' ){ $('toggl_bost_b68275#cript 7008r} i/ DAdd eramdata- ipb.topic.deleteUPrams[6829']= { p'canel7te'] : 0,p'canS7br /> R'] : 0}; !--post:468276->
/a>

Goomowiec

Goomowiec

  Zwycięzca konkursu foto "Pokaż z bliska atuty SE"

 • User
 • 694 posts
  • Time Online: 30d 3h 38m
 • GG:
 • Kraj::
 • TelefonC901 R1GA028 W580 R8BE001 Live with Walkmanarocin/Swarudzy/a>
 • TelefonKperia< X, peria< Z1, peria< S, K770/a> tekrwa cok IIrwyd/ul> u karyć W id=s} jonlelsd Ps) iaamzręczpisanie japiwdzonlasspou U suricziXXX krozowioyć Wz art. 286putaagraf 1 k.k ni' /> iwetdzCmeksy1:340outrolseaponkręczamwiaator: <
  RSwoj7008rsdiak po roue an csizaructy? Itaap7008r}kwtę ? Ilujesztproskodwiay h&? Itce tmacieamożliwlca , ce twaszaofkzjato pfkzjat-djeśletmoż ce kupoi gcśc okoe n100 ze tch& pradu (i nśrtdniaceny.apzezdmsotu- Srezygnji . C poawdd zjatupoiem taduc mdroż j,ale st aikjię mwtooiem taapquotę ,mb szwotwództwa c7008r}go-wytoozyćmuljeszcze mropces?br />
  RWracmę c-do otlici. Tojesztpnamrawdę dwtyl by < script type='text/javascript'> pb.global.aegister_ReputaionC( '7008ost_b68275>, {pd mLikeStiptId: 'ike_bost_b68275>, pp:u'forums';,type=u'fpid;,type=d: <'68275>r},parseInt( '0) ){ < 7008rt /l id='sost_Cntrols'7008rt> sost_Cntrols'7008rt class='tiop title='VBackto pop'>
 • 7012 /ul>
/div> /div> 7012r/> script 7012r/text/javascript"> ar Fpid parseInt( 68275{ pb.topic.topPid ){ ipb.topic.topPid =Fpid; } // DShowmulitquo/elaoru JS re ers/ ipf (F$('ulitqub68275> ){ $('ulitqub68275> .show); /} ip( $('ptoggl_bost_b68275> ){ $('toggl_bost_b68275#cript 7012r} i/ DAdd eramdata- ipb.topic.deleteUPrams[68275]= { p'canel8te'] : 0,p'canS8br /> R'] : 0}; !--post:468276->
/a>

OFFLINE   Gspan ityle='dolor':rtd;'>Mikoeaj/span>

/div> /div> 7013r/> script 7013r/text/javascript"> ar Fpid parseInt( 68275{ pb.topic.topPid ){ ipb.topic.topPid =Fpid; } // DShowmulitquo/elaoru JS re ers/ ipf (F$('ulitqub68275> ){ $('ulitqub68275> .show); /} ip( $('ptoggl_bost_b68275> ){ $('toggl_bost_b68275#cript 7013r} i/ DAdd eramdata- ipb.topic.deleteUPrams[68275]= { p'canel9te'] : 0,p'canS9br /> R'] : 0}; !--post:468276->
/a>

Goomowiec

Goomowiec

  Zwycięzca konkursu foto "Pokaż z bliska atuty SE"

 • User
 • 694 posts
  • Time Online: 30d 3h 38m
 • GG:
 • Kraj::
 • TelefonC901 R1GA028 W580 R8BE001 Live with Walkmanarocin/Swarudzy/a>
 • TelefonKperia< X, peria< Z1, peria< S, K770/a>
  RSwoj7013asdiak po roue an csizaructy? Itaap7013r}kwtę ? Ilujesztproskodwiay h&? Itce tmacieamożliwlca , ce twaszaofkzjato pfkzjat-djeśletmoż ce kupoi gcśc okoe n100 ze tch& pradu (i nśrtdniaceny.apzezdmsotu- Srezygnji . C poawdd zjatupoiem taduc mdroż j,ale st aikjię mwtooiem taapquotę ,mb szwotwództwa c7013igo-wytoozyćmuljeszcze mropces?br />
  RWracmę c-do otlici. Tojesztpnamrawdę dwtyl by < script type='text/javascript'> pb.global.aegister_ReputaionC( '7013ost_b68275>, {pd mLikeStiptId: 'ike_bost_b68275>, pp:u'forums';,type=u'fpid;,type=d: <'68275>r},parseInt( '0) ){ < 7013pt /l id='sost_Cntrols'7013t> sost_Cntrols'7013pt class='tiop title='VBackto pop'>
 • 7176 /ul>
/div> /div> 7176r/> script 7176r/text/javascript"> ar Fpid parseInt( 68275{ pb.topic.topPid ){ ipb.topic.topPid =Fpid; } // DShowmulitquo/elaoru JS re ers/ ipf (F$('ulitqub68275> ){ $('ulitqub68275> .show); /} ip( $('ptoggl_bost_b68275> ){ $('toggl_bost_b68275#cript 7176r} i/ DAdd eramdata- ipb.topic.deleteUPrams[68275]= { p'canel10te'] : 0,p'canS10br /> R'] : 0}; !--post:468276->
/a>

Goomowiec

Goomowiec

  Zwycięzca konkursu foto "Pokaż z bliska atuty SE"

 • User
 • 694 posts
  • Time Online: 30d 3h 38m